06-4311 3493 - AMBER@emergo-bewindvoering.nl

Bewindvoering

Voor wie?

Bewindvoering is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Deze maatregel wordt ingesteld door de kantonrechter. Wij verzorgen uw aanvraag.


In welke situatie?

 • U maakt zich zorgen over geld
 • U ervaart stress als u aan geldzaken denkt
 • U bent uw financiële overzicht kwijt
 • U vindt het moeilijk om formulieren in te vullen
 • U heeft schulden
 • Uw schuldhulpverlening verloopt moeizaam


Bovengenoemde situaties kunnen ook van toepassing zijn op iemand in uw omgeving.


Werkzaamheden EmerGo

De werkzaamheden die wij uitvoeren als bewindvoerder komen overeen met de eisen die daar wettelijk aan gesteld zijn.

Tot de werkzaamheden van de intake behoren:

 • wij bezoeken u voor een intakegesprek
 • vaststellen of bewindvoering voor u van toepassing is
 • met u invullen van de aanvraagformulieren


Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoren:

 • het beheren van uw bankrekeningen
 • door bedrijven aan te schrijven laten wij uw post naar ons kantoor sturen
 • belastingaangifte box 1
 • kwijtscheldingen aanvragen van heffingen
 • aanvragen bijzondere bijstand
 • aanvragen huur- en zorgtoeslag
 • het treffen van afbetalingregelingen, indien mogelijk
 • regelmatig contact met onze cliënt
 • jaarlijks opstellen van de financiële rapportage ten behoeven van u en de kantonrechter
 • in kaart brengen van de inkomsten, de uitgaven, schulden en vorderingen
 • Aanvragen schuldhulpverlening
 • Voeren van uw PGB administratie

Lid van de branchevereniging