06-4311 3493 - AMBER@emergo-bewindvoering.nl

Curatele

Voor wie?

Het doel van curatele is om de betreffende persoon te beschermen op persoonlijk en financieel vlak.

De wet geeft aan dat het gaat om “een meerderjarige die wegens een geestelijke stoornis, eventueel met tussenpozen, niet in staat is zijn/haar belangen voldoende waar te nemen”.

Bovengenoemde situaties kunnen ook van toepassing zijn op iemand in uw omgeving.


Werkzaamheden EmerGo

De werkzaamheden die wij uitvoeren als curator komen overeen met de eisen die daar wettelijk aan gesteld zijn.

Tot de werkzaamheden van de intake behoren:

 • wij bezoeken u voor een intakegesprek
 • vaststellen of curatele van toepassing is
 • het invullen van de aanvraagformulieren

Tot de gewone werkzaamheden tijdens de curatele behoren:

 • contacten leggen met zorgverleners
 • het vermogen beschermen
 • het beheren van uw bankrekeningen
 • door bedrijven aan te schrijven laten wij uw post naar ons kantoor sturen
 • belastingaangifte box 1
 • kwijtscheldingen aanvragen van heffingen
 • aanvragen bijzondere bijstand
 • aanvragen huur- en zorgtoeslag
 • het treffen van afbetalingregelingen, indien mogelijk
 • regelmatig contact met onze cliënt
 • jaarlijks opstellen van de financiële en sociale rapportage ten behoeven van u en de kantonrechter
 • in kaart brengen van de inkomsten, de uitgaven, schulden en vorderingen
 • Aanvragen schuldhulpverlening
 • Voeren van uw PGB administratie

Lid van de branchevereniging