06-4311 3493 - AMBER@emergo-bewindvoering.nl

Mentorschap

Voor wie?

Mentorschap is bedoeld voor mensen die onvoldoende zelfstandig kunnen overzien en/of beslissen wat het beste is voor hun persoonlijke zorg.

Het doel van mentorschap is om, zo veel mogelijk gezamenlijk, te onderzoeken welke zorg u nodig hebt en hoe deze zorg het beste gerealiseerd kan worden.

Bovengenoemde situaties kunnen ook van toepassing zijn op iemand in uw omgeving.


Werkzaamheden Mentorschap

De werkzaamheden die wij uitvoeren als mentor komen overeen met de eisen die daar wettelijk aan gesteld zijn.

Tot de werkzaamheden van de intake behoren:

  • wij bezoeken u voor een intakegesprek
  • vaststellen of mentorschap van toepassing is
  • het invullen van de aanvraagformulieren

Tot de gewone werkzaamheden tijdens de curatele behoren:

  • indicatie van benodigde zorg laten vaststellen
  • toezien op het verkrijgen van het juiste budget
  • contacten leggen met zorgverleners
  • contacten met de bewindvoerder
  • regelmatig contact met onze cliënt
  • periodiek zorgplan afstemmen
  • jaarlijks rapporteren aan de gementoreerde én de kantonrechter

Lid van de branchevereniging